Home

 
   
 
 

Welkom bij Studie 11

Studie 11 huiswerkbegeleiding is er voor leerlingen van het basis,- voortgezet- en het vervolgonderwijs VMBO-HAVO-VWO.

Voor leerlingen van het basisonderwijs en jongeren met een AutismeSprectrumStoornis (ASS) bieden wij mogelijkheden op individuele basis en in klein groepsverband.
Onder de kopjes Wat en Xtra11 begeleiding (PGB/ZIN) leest u de uitgebreide informatie hierover.

 

 

 


                                      

 

 

Studie 11 huiswerkbegeleiding